Giữ trái chuột và di chuột để di chuyển hình ảnh.

Nhấp đôi chuột trái vào hình ảnh để xóa.

Nhấp chuột phải để lật hình ảnh.